Cân bằng bất đối xứng là như thế nào trong kiến trúc hiện đại?

Việc sáng tạo và đưa ra các chi tiết vào một bố cục lớn hoàn chỉnh đòi hỏi khá nhiều quy tắc. Các nguyên tắc trong việc thiết kế kiến trúc hiện đại là cần thiết vì chúng đảm bảo tính nghệ thuật, sự ngăn nắp cho tổng quát. Cân bằng bất đối xứng rất khó thực hiện Cân bằng …

Continue Reading

Yếu tố cân bằng trong một thiết kế nội thất đẹp

Chúng ta đều biết sức mạnh của thiết kế nội thất đến cảm giác khi bạn sử dụng các nguyên tắc về màu sắc, sự cân bằng và tỷ lệ, nhịp điệu và sự lặp lại trong công việc thiết kế nội thất của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về những cách tạo ra sự cân bằng …

Continue Reading