Cân bằng bất đối xứng là gì? Cách thể hiện ra sao?

Cân bằng bất đối xứng là gì? Những vật thể không giống nhau, không có cùng kích thước hay hình dáng làm sao để sắp xếp chúng một cách cân bằng? Những yếu tố có thể giúp cân bằng là màu sắc, kích thước, giá trị, hình dáng, những cách thể hiện và thực hiện cân bằng như thế nào? …

Continue Reading

Cân bằng bất đối xứng là như thế nào trong kiến trúc hiện đại?

Việc sáng tạo và đưa ra các chi tiết vào một bố cục lớn hoàn chỉnh đòi hỏi khá nhiều quy tắc. Các nguyên tắc trong việc thiết kế kiến trúc hiện đại là cần thiết vì chúng đảm bảo tính nghệ thuật, sự ngăn nắp cho tổng quát. Cân bằng bất đối xứng rất khó thực hiện Cân bằng …

Continue Reading