Cân bằng bất đối xứng là như thế nào trong kiến trúc hiện đại?

Việc sáng tạo và đưa ra các chi tiết vào một bố cục lớn hoàn chỉnh đòi hỏi khá nhiều quy tắc. Các nguyên tắc trong việc thiết kế kiến trúc hiện đại là cần thiết vì chúng đảm bảo tính nghệ thuật, sự ngăn nắp cho tổng quát. Cân bằng bất đối xứng rất khó thực hiện Cân bằng …

Continue Reading